Prijavi takmičenje

Trenutno nije dostupno

Prijava takmičenja u ovom trenutku nije dostupna. Sistem prijave takmičenja je u pripremi. Pratite novosti putem zvanične web stranice Džudo Saveza Bosne i Hercegovine i saznajte više o sistemu prijave i njegovom puštanju u rad.

Copyrights © 2022. Sva prava zadržana. Džudo Savez Bosne i Hercegovine.